Vyberte stránku

AKUSTE

Komplexní akustické služby

Nabízené služby

Hlukové studie

Zpracováváme hlukové studie, které jsou v jistých případech nedílnou součástí projektových dokumentací.

 • Výpočet hluku ze stacionárních zdrojů (VZT, TČ apod.)
 • Výpočet hluku z objektů (provozovny, průmyslové areály, sportovní haly apod.)
 • Výpočet hluku ze silniční dopravy
 • Výpočet hluku ze železniční, tramvajové dopravy
 • Individuální výpočty hladiny hluku dle potřeby

Autorizované Měření hluku

Jsme autorizovaná akustická laboratoř č. J0010100223 v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

  • Měření hluku ke kolaudaci ve venkovním i vnitřním
  • Měření hluku na pracovištích (podklad pro kategorizaci prací)
  • 24hodinový monitoring hluku
  • Hlukové mapování
  • Kontrolní a kalibrační měření hluku

Prostorová akustika

Zpracováváme akustické posudky řešící tzv. prostorovou akustiku. Tj. akustiku uvnitř budov. Např. v prostorech pro vzdělání (školky, školky, tělocvičny) kde je to i legislativně nutné.  V jiných případech, jako jsou víceúčelové sály, hudební kluby apod. je kvalitní prostorová akustika nezbytná.

 • Výpočty doby dozvuku a dalších parametrů prostorové akustiky
 • Výměra a umístění vhodných zvuk-pohltivých materiálů
 • Návrh vlastních zvuk-pohltivých materiálů (např. ve spolupráci s architekty)

Stavební akustika

Stavební konstrukce musí splňovat vhodnou zvukovou izolaci, aby Vás nerušil soused (tzv. vzduchová neprůzvučnost) hlasitou hudbou, nebo dupáním (tzv. kročejová neprůzvučnost). Současně i obvodový plášť budov musí být dobře navržen, aby zabránil šíření nadlimitního hluku do interiéru budov.

 • Kompletní posouzení a návrh stavebních konstrukcí z hlediska vzduchové a kročejové neprůzvučnosti

Návrhy protihlukových opatření

V případech, kdy je třeba zabránit šíření nadlimitního hluku je třeba navrhnout vhodná opatření.

 • Úpravy stavebních konstrukcí z hlediska vzduchové a kročejové neprůzvučnosti
 • Protihlukové stěny
 • Pružné uložení zdrojů hluku
 • Snížení hluku pomocí zvuk-pohltivých materiálů

Akustický dozor na stavbách

Akustika úzce souvisí s kvalitní realizací, dodržování standardů a technologických předpisů výrobce. Vlastní návrhy po domluvě dozorujeme přímo na stavbě a Vy následně nemusíte mít obavy, že během kolaudace dojde k problémům či k reklamacím během užívání staveb. Případně je možné poslat ke kontrole projekt a po následné domluvě provádět zmíněné akustický dozorování.

Realizace vybraných akustických úprav a dodávka materiálu

V rámci úzké spolupráce se stavební firmou Stavitelství Stehlík s.r.o. jsme schopni zajistit odbornou realizaci, popř. dodávku akustických materiálů. V případě kompletní výstavby projektu může být vypracování hlukových studií, měření hluku či akustický dozor v ceně stavby.

Studie denního osvětlení, oslunění a zastínění

Denní světlo je také nedílnou součástí užívání staveb. A jelikož je velice příbuzné akustice nabízíme výpočty pro ověření normových požadavků.

 • Denní osvětlení projektovaných obytných místností
 • Proslunění projektovaných bytů
 • Vliv projektované stavby na oslunění a činitele denní osvětlenosti stávajících objektů (fasád stávajících objektů)
 • Zastínění pozemků
 • Zastínění fotovoltaických elektráren a panelů (FVE)

Certifikáty

Certifikát RIGIPS
Certifikát ISO 9001
Certifikát RIGIPS

AKUSTE s.r.o.

Čechova 281/18
370 01 České Budějovice

IČO: 11859016
DIČ: CZ11859016
ČÚ: 123-5112800267/0100
spisová značka: Vedeno u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. C 31417

web: www.akuste.com
e-mail: info@akuste.com

 

kontaktní osoby:

Ing. Pavel Stejskal
jednatel, akustické studie, měření hluku
e-mail: pavel@akuste.com
tel.: +420 721 269 601

Ing. Iveta Mattanelli
jednatelka, studie denního osvětlení a proslunění
e-mail: iveta@akuste.com
tel.: +420 724 795 570

Ing. Jana Stehlíková
stavební akustika
e-mail: jana@akuste.com

Ing. Tereza Stejskalová, Ph.D.
ekonomické oddělení
e-mail: tereza@akuste.com

AKUSTE  s.r.o. splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016

AKUSTE  s.r.o. je autorizovaná akustická laboratoř č. J0010100223 v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

AKUSTE Mapa